Eutanazja w polskim prawie karnym

80 stron, 47 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne
1.1. Pojęcie eutanazji
1.2. Klasyfikacja zachowań eutanatycznych
1.3. Problemy terminologiczne dotyczące eutanazji

Rozdział 2. Historyczne ujęcie eutanazji
2.1. Zjawisko eutanazji od czasów starożytnych do XVIII wieku
2.2. Pierwsze regulacje karne dotyczące eutanazji w Polsce
2.3. Początki rozwiązań prawnych dotyczących eutanazji na świecie
2.4. Dzisiejsze rozumienie eutanazji

Rozdział 3. Argumenty na rzecz eutanazji
3.1. Argumenty religijne
3.2. Argumenty moralne
3.3. Argumenty medyczne
3.4. Inne argumenty

Rozdział 4. Argumenty przeciwko eutanazji
4.1. Argumenty religijne
4.2. Argumenty moralne
4.3. Argumenty medyczne
4.4. Inne argumenty

Rozdział 5. Komparatystyka opisanych argumentów
5.1. Argumenty religijne versus argumenty religijne
5.2. Argumenty moralne versus argumenty moralne
5.3. Argumenty medyczne vs argumenty medyczne
5.4. Inne argumenty versus inne argumenty

Zakończenie
Bibliografia
A. akty normatywne
B. opracowania

image_pdf