Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania

US w Szczecinie 2000
licencjat + aneks z dokumentami

1. euroregiony jako forma wsp transgranicznej
2. transgraniczne normy prawa europejskiego
3. euroregiony na pograniczu polskim
4. euroregion pomerania
– geneza
– cele
– organizacja ep
– zasady finansowania
– zakres przestrzenny
– charakterystyka obszarów należących do ep
– aktualne problemy i kierunki rozwoju
5. zakończenie
aneks (dokumenty)

image_pdf