Euromarketing

59 stron, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp

ROZDZIAŁ I.
Podstawy koncepcji euromarketingowej
1.1  Euromarketing – pojęcia podstawowe i definicje
1.2  Proces integracji europejskiej jako podstawa rozwoju euromarketingu
1.3  Znaczenie euromarketingu w gospodarce europejskiej.
1.4 Polityka gospodarcza Unii Europejskiej jakowarunki systemowe euromarketingu

ROZDZIAŁ II.
Podstawowe strategie euromarketingowe na obszarze rynku europejskiego
2.1  Strategia konkurencji
2.2  Strategia kooperacji
2.3  Strategia alokacji
2.4  Strategia segmentacji

ROZDZIAŁ III.
Elementy strategii euromarketingu-mix
3.1  Strategia produktu
3.2  Strategia ceny
3.3  Strategia dystrybucji
3.4  Strategia promocji

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf