Etyka w reklamie

100 stron, 78 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział. I. Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie 4
1. Definicja i funkcje reklamy 4
2. Techniki stosowane w reklamie 12
3. Najistotniejsze strategie tworzenia reklamy 20

Rozdział II. Oddziaływanie reklamy na odbiorcę 26
1. Język w kampanii reklamowej 26
2. Wywoływanie emocji w reklamie 32
3. Skuteczność reklamy emocjonalnej 37
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym 42
5. Analiza postaw konsumentów wobec reklam zawierających dyskusyjne treści pod względem etyczno moralnym 48

Rozdział III. Tworzenie reklamy i dobór grup docelowych w warunkach uczciwej konkurencji 54
1. Etapy tworzenie i cele reklamy 54
2. Decyzje w zakresie grup docelowych, treści reklamy oraz jej budżetu 58
3. Rodzaje reklamy w odniesieniu do obowiązujących unormowań prawnych 67
3.1. Nieuczciwa konkurencja w reklamie 70
3.2. Reklama nierzeczowa i ukryta 70
3.3. Reklama uciążliwa i kryptoreklama 71
4. Inne rodzaje reklamy 72
4. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy 73

Rozdział IV. Analiza i ocena własna, roli etyki w reklamie 77
1. Etyka i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 77
2. Analiza porównawcza koncepcji konsumentów wyników badań 86

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

image_pdf