Energochłonność komputerów przenośnych

Temat: Energochłonność komputerów przenośnych. Objętość: 45 stron. Zakres: Teoria + własne badania naukowe. Obrona: 2009 rok. Ocena: bardzo dobra. Format pliku: dowolny (doc, rtf, pdf, jpg, txt). Abstrakt do pracy: Tak. Cena: do uzgodnienia.

Spis treści

1. Wstęp  4
1.1 Cel i zakres pracy  5
2. Elementy newralgiczne pod względem poboru mocy   6
2.1 Matryca  6
2.2 Procesor  7
2.3 Układ graficzny  8
2.4 Dysk twardy 9
3. Modele energetyczne  12
3.1 Mechanizm APM    12
3.2 Mechanizm ACPI  12
3.2.1 Stany Globalne   14
3.2.2 Stany Urządzeń   16
3.2.3 Stany Procesora  16
3.2.4 Stany Wydajności  17
4. Mobilne układy zintegrowane   18
4.1 Platforma Intel Centrino  18
4.2 Platforma Intel Centrino Duo 19
4.3 Platforma Intel Centrino 2  20
5. Schematy zasilania systemów operacyjnych  21
5.1 Microsoft Windows XP   21
5.2 Microsoft Windows Vista  23
6. Wydajność energetyczna zasilaczy  24
6.1 Zasilacze z układami korekcji współczynnika mocy 25
6.1.1 Układy pasywne PFC   25
6.1.1 Układy aktywne PFC   26
7. Testy oraz analiza porównawcza wybranych zestawów
komputerowych 27
7.1 Specyfikacja sprzętu testowego 27
7.2 Specyfikacja sprzętu pomiarowego  29
7.3 Test stanów podstawowych  30
7.4.1 Przypadek 1 – Uruchomienie  31
7.4.2 Przypadek 2 – Wzbudzenie  32
7.4.3 Przypadek 3 – Uśpienie 33
7.4.4 Przypadek 4 – Stan pracy   34
7.4 Podsumowanie testów stanów podstawowych
– analiza porównawcza   35
7.5 Test obciążenia poszczególnych elementów  41
8. Podsumowanie i wnioski  43
Literatura   44
image_pdf