Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Praca magisterska obroniona w 2009 roku w Siedlcach, 74 strony + ankieta w załączeniu

Wstęp  4

Rozdział  1
Emigracja – wybór  świadomy czy  przymus ekonomiczno – polityczny 8
1.1. Rys historyczny emigracji Polaków na przestrzeni XIX i XX wieku  8
1.2  Przyczyny emigracji Polaków na przestrzeni XIX i XX Polski  13
1.3  Struktura społeczna XIX i XX emigracji polskiej 17

Rozdział 2
Przemiany polityczne, społeczne i ich wpływ na wybór „nowej ojczyzny 21

2.1. Przyczyny współczesnej emigracji 21

2.2. Próba zdefiniowania współczesnego patriotyzmu na tle przemian po 1989 roku 32
2.3. Bezpieczeństwo rodziny na tle bezpieczeństwa całego kraju 43

Rozdział 3
Analiza procesu emigracji oraz sposoby jej powstrzymania 53
3.1. Koncepcje poprawy bezpieczeństwa  poprzez wsparcie rodziny 54
3.2. Portret współczesnego Polaka – emigranta 56
3.3. Środki zaradcze  eliminujące proces emigracji – próba znalezienia złotego środka 64

Zakończenie  68

Spis tabel  72
Spis wykresów  73

Bibliografia  74
Załączniki  78

image_pdf