Edukacja zdrowotna w przedszkolu

67 stron, 59 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Nauczenie przedszkolne i edukacja zdrowotna zagadnienia ogólne 5
1.1.Nauczanie przedszkolne i różne modele opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w historii 5
1.2.Nauczenie przedszkolne w Polsce 12
1.3.Podstawy wyodrębnienia nauczania przedszkolnego 14
1.4.Metody i środki pedagogiczne w nauczaniu przedszkolnym 22
1.5.Edukacja prozdrowotna cele i założenia 26

Rozdział 2. Metodologia badań i przegląd dotychczasowych badań 29
2.1.Metodologia badań w nauczaniu przedszkolnym 29
2.2.Podsumowanie i przegląd badań nad nauczaniu przedszkolnym w edukacji zdrowotnej 31
2.3.Problematyka zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym 37
2.4.Programy edukacji zdrowotnej na poziomie edukacji przedszkolnej 41

Rozdział 3.  Edukacja zdrowotna na przykładzie Przedszkolna X 45
3.1. Ankieta i cel badań 45
3.2.Grupa badana 45
3.2. Analiza wyników ankiety 48
3.4.Wnioski oraz postulaty naukowe w prowadzeniu edukacji zdrowotnej w przedszkolach 55
3.5.Problem połączenia edukacji przedszkolnej z środowiskiem rodzinnym w edukacji zdrowotnej 58

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis wykresów 67

image_pdf