Edukacja na poziomie wyższym we współczesnej Anglii w oparciu o uniwersytety w Cambridge i Oxford

Praca licencjacka/ WSP

Spis treści

Wstęp…………………………………………….3
1.Wprowadzenie………………………………..5
2.System kształcenia na poziomie wyższym………………………………………..12
3.Uniwersytety w Anglii………………………………………….22
3.1.Uniwersytet w Cambridge (Cambridge University)…………………
3.1.1.Krótka historia uniwersytetu…………………………………..30
3.1.2.Koledże (Colleges)……………………………………..33
3.1.3. Fakty i liczby…………………………………………..39
3.1.4. Biblioteki i muzea (Libraries and museums)………………..44
3.2.Uniwersytet w Oxford (Oxford University)………………………..57
3.2.1.Krótka historia uniwersytetu…………………………………..57
3.2.2.Koledże (Colleges)……………………………………..63
3.2.3.Fakty i liczby……………………………………………73
3.2.4.Biblioteki uniwersyteckie (Libraries)…………………………………76
4.Życie studenckie…………………………………….80
Zakończenie…………………………………..84
Streszczenie w języku angielskim (Summary)……………………………………85
Wykaz literatury……………………………………….97
Wykaz materiałów pozatekstowych……………………………….98

image_pdf