E-administracja w województwie mazowieckim

64 strony, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Świadczenie usług drogą elektroniczną – regulacje prawne
1. Akty prawne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
1.1. Analiza stanu prawnego
1.2. Zakres przedmiotowy ustawy
2. Definicje legalne
3. Podpis elektroniczny
4. Kwalifikowany certyfikat

Rozdział II.
E-Urząd  – funkcjonowanie i  działalność
1. Społeczeństwo informacyjne
1.1. Usługi  społeczeństwa informacyjnego
1.2. Poziom rozwoju e-usług sektora publicznego w Polsce
2. Rozwój e- administracji
3. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – zasady funkcjonowania i czynniki rozwoju usług publicznych w Polsce

Rozdział III.
Analiza działalności e-urzędów na przykładzie województwa mazowieckiego
1. Analiza wybranych portali administracji publicznej
2. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf