Dzielnice wielkich miast – przyszłość czy upadek

Praca magisterska z Katowic. Ma 112 stron.

Wstęp
Rozdział 1. Teoria ujęta w pojęciach
1.1. Grupa społeczna
1.2. Społeczność lokalna
1.3. Więź społeczna
1.4. Rozwój społeczny
1.5. Ludność rodzima
1.6. Alkoholizm
Rozdział 2. Kluczowe zjawiska wpływające na rozwój lub stagnację dzielnic wielkich miast
2.1. Bezrobocie
2.2. Problemy alkoholowe
Rozdział 3. Charakterystyka dzielnicy X
3.1. Rys historyczny
3.2. Mieszkańcy dzielnicy X
Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań
4.1. Przedmiot, i cel badań
4.2. Problemy, pytania i hipotezy
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4. Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
Rozdział 5. Przedstawienie wyników badań
5.1. Wyniki analizy metryczkowej
5.2. Prezentacja i analiza badań
5.2.1. Alkoholizm jako problem społeczny
5.2.2. Ogólna charakterystyka spożycia napojów alkoholowych
5.2.3. Wzory picia
5.2.4. Okazje picia napojów alkoholowych
5.2.5. Społeczne uwarunkowania konsumpcji napojów alkoholowych
5.3. Analiza wywiadu
5.3.1. Elementy obrazu osoby uzależnionej
5.3.2. Mechanizm nałogowej regulacji emocji
5.3.3. Funkcjonowanie osoby uzależnionej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneksy

image_pdf