Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska

Celem pracy jest analiza działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska. Praca licencjacka o objętości 62 stron.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1
POLITYKA EKOLOGICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Historia polityki ekologicznej w działaniach Wspólnoty Europejskiej 4
1.2. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej 12
1.3. Instytucje Unii Europejskiej do spraw ochrony środowiska 21
1.4. Instrumenty finansowe realizacji polityki ekologicznej 30
ROZDZIAŁ 2
WYZWANIA I PRIORYTETY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 37
2.1. Środowisko i jego elementy 37
2.2. Skażenie powietrza, wody i gleb 39
2.3. Urbanizacja i jej skutki 43
2.4. Okresy przejściowe dla Polski w zakresie ekologii 45
2.5. Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską 51
ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58

image_pdf