Działania organizacji pozarządowych w Polsce np. Amnesty International

93 strony, 46 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Prawa człowieka – rozwój idei i praktyki 7
1.1. Kształtowanie się definicji  praw człowieka 7
1.2. Trzy generacje praw człowieka 19
1.3. Historyczne dokumenty ochrony praw człowieka 19

Rozdział 2. Środki ochrony państwowej 31
2.1. Ochrona państwowa 31
2.2. Prawo międzynarodowe 36
2.3. Organizacje pozarządowe 46

Rozdział 3. Krótka charakterystyka instytucji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w Polsce 56
3.1. Centrum Praw Kobiet 56
3.2. Fundacja im. Stefana Batorego 60
3.3. Komitet Ochrony Praw Dziecka 63
3.4. Polska Akcja Humanitarna 64
3.5. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych 67

Rozdział 4. Działania Amnesty International w Polsce 71
3.1. Charakterystyka działalność AI 71
3.2. Prawa kobiet w Polsce 75
3.3. Więzienia w Polsce 84

Zakończenie 90
Bibliografia 92

image_pdf