Działalność w zakresie kolportażu prasy

Dysponujemy liczbą ponad 2500 tytułów i możemy się poszczycić współpracą z 650 wydawnictwami.

Wstęp

1.    Opis przedsiębiorstwa
1.1  Typ działalność
1.2     Główny asortyment świadczonych usług
1.3    Znaczący potencjał przedsiębiorstwa
1.3.1 Sieć własnych obiektów handlowych
1.3.2 Własny tabor transportowy
1.3.3 Własne obiekty administracyjno-magazynowe
1.3.4 Kadra pracownicza
1.4 Obszar działalności podstawowej

2.    Strategia logistyczna
2.1 Koncepcja dostaw na czas (J i T)
2.2 Realizacja strategii dostaw prasy
2.2.1 Obsługa odbiorców detalicznych
2.2.2 Opis procesu zaopatrzenia i dystrybucji prasy
2.2.3 Proces zwrotów prasy
2.2.4 Analiza przebiegu realizacji procesu zaopatrzenia i dystrybucji
2.2.5 Informacja w przebiegu fizycznym

3. Służba logistyczna
3.1   Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3.2   Schemat służby logistycznej
3.3   Alokacja funkcji jednostek organizacyjnych służby

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf