Działalność świetlicy socjoterapeutycznej

70 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 14
1.1. Analiza terminologii związanej z problematyką rodziny. 14
1.2. Oczekiwania edukacyjne wobec rodziny 19
1.3. Wyniki badań dotyczące realizacji przez współczesną rodzinę jej funkcji edukacyjnej. 24

Rozdział 2. Charakterystyka działalności świetlic socjoterapeutycznych 40
2.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zagadnieniami dotyczącymi świetlic socjoterapeutycznych 40
2.2. Struktura organizacyjna oraz cele, zadania i funkcje świetlic socjoterapeutycznych. 44
2.3. Wyniki badań dotyczące funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych 50

Rozdział 3. Podstawy metodologiczne badań 54
3.1. Przedmiot i cel badań 54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 58
3.4. Teren i organizacja badań 60

Rozdział 4. Analiza wyników badań 62

Zakończenie
Bibliografia
Ankieta

image_pdf