Działalność sekt na przykładzie Kościoła Scjentologicznego

Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.

Wstęp………………………………………4
Rozdział pierwszy – Wprowadzenie do pojęcia sekty
1.1 Podstawowe pojęcia i definicje……………………………………5
1.2 Typologia sekt………………………………………..7
1.3 Sekty w Polsce……………………….9
1.4 Przyczyny powstawania i rozwoju sekt………………………………………..11
1.5 Przyczyny przynależności do sekt………………………………………..12
1.6 Techniki psychomanipulacji………….16
1.7 Jak rozpoznać sektę…………………….18
1.8 Problemy psychiczne i pomoc dla byłych uczestników………………………………….20
Rozdział drugi – Charakterystyka wybranych, działających sekt
2.1 Adwentyści Dnia Siódmego………………………………………23
2.2 Kościół Scjentologiczny ………………..23
2.3 Kościół Zjednoczenia……………………24
2.4 Mormoni…………………………………..26
2.5 Realianie………………………………………27
2.6 Rodzina Miłości…………………………..27
2.7Różokrzyżowcy…………………………..28
2.8 Satanizm………………………………………29
Rozdział trzeci – Działalność Kościoła Scjentologicznego
3.1 Założyciel………………………………..30
3.2 Historia…………………………………….31
3.3 Nauczanie i doktryna………………………………………31
3.4 Filozofia i założenia Kościoła Scjentologicznego……………………………34
3.5 Metody działania Kościoła Scjentologicznego…………………………….36
3.6 Organizacja i członkostwo…………………………………..37
3.7 Techniki działania…………………………………….38
3.7.1 Cykl działania………………………………………38
3.7.2 Trójkąt ,,SRK”………………………………………….40
3.7.3 Osiem dynamik…………………………………….42
3.7.4 Umysł analityczny i reaktywny…………………………………43
3.8 Werbowanie nowych członków……………………………..44
Zakończenie ……………………………….46
Literatura…………………………….. 47
Spis wykresów…………………………………..47

image_pdf