Działalność oświatowa, społeczna i ekonomiczna Zjednoczonego Koła Ziemianek w latach 1906-1914 na terenie zaboru rosyjskiego

Praca magisterska obroniona w 2002 roku w Warszawie. Ma 52 strony.

Wstęp

Rozdział 1. Utworzenie Zjednoczonego Koła Ziemianek, jego struktura, program i najwybitniejsze postacie

Rozdział 2. Działalność oświatowa ZKZ
2.1. Tworzenie i prowadzenie szkół
2.2. Organizowanie kursów, wykładów i odczytów

Rozdział 3. Działalność społeczna
3.1. Ochronki
3.2. Domy opieki
3.3. Działalność filantropijna

Rozdział 4. Działalność ekonomiczna
4.1. Pomoc kobietom
4.2. Własne warsztaty, fabryki, sklepy

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf