Działalność kredytowa banku w warunkach konkurencyjnego rynku

66 stron, 49 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. KREDYT JAKO STOSUNEK EKONOMICZNY 4
1.1. POJĘCIE I ROLA BANKU W GOSPODARCE 4
1.2. POJĘCIE I ISTOTA KREDYTU 8
1.3. FUNKCJE KREDYTU 12
1.4. KREDYT A POŻYCZKA PIENIĘŻNA 13
1.5. RODZAJE KREDYTÓW 15

ROZDZIAŁ II.  PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU 22
2.1. ZABEZPIECZENIA OSOBISTE 22
2.2. ZABEZPIECZENIA RZECZOWE 35

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PEKAO SA 42
3.1. GENEZA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BANKU 42
3.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 46
3.3. RODZAJE OFEROWANYCH PRODUKTÓW BANKOWYCH 51
3.4. ANALIZA FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH STOSOWANYCH W PEKAO S.A. 58

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 66
SPIS RYSUNKÓW 66

image_pdf