Działalność kredytowa banku spółdzielczego np. BS w Białymstoku

73 strony, 40 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

Rozdział I.
Istota kredytu 5
1.1. Pojęcie i funkcje kredytu 5
1.2. Rodzaje kredytów 10
1.3. Ryzyko w działalności banków 19

Rozdział II.
Charakterystyka Banku Spółdzielczego w Białymstoku 25
2.1.Bankowość spółdzielcza w Polsce 25
2.2. Historia Banku Spółdzielczego w Białymstoku 34
2.3. Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Białymstoku 38

Rozdział III.
Działalność kredytów w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 42
3.1. Najczęściej udzielane kredyty 42
3.2. Procedura udzielania i spłaty kredytów 52
3.4. Dynamika rozwoju kredytów udzielonych w banku Spółdzielczym w Białymstoku 57

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 72
SPIS RYSUNKÓW 73

image_pdf