Działalność kredytowa banku na podstawie BRE Banku

91 stron, 37 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.  KREDYT W DZIAŁALNOŚCI BANKU KOMERCYJNEGO  I MINIMALIZACJA RYZYKA KREDYTOWEGO 4
1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kredytów bankowych 4
1.2. Zasady udzielania kredytów 9
1.3. Ryzyko w działalności bankowej oraz metody jego minimalizacji 13
1.3.1. Rodzaje ryzyka kredytowego 13
1.3.2. Rozproszenie ryzyka 19
1.3.3. Tworzenie rezerw 22
1.4. Monitoring kredytowy 23

ROZDZIAŁ II.  ANALIZA I OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 27
2.1. Istota zdolności kredytowej 27
2.2. Analiza sytuacji majątkowej kredytobiorcy 30
2.3. Istota analizy wskaźnikowej banku 33
2.4. Analiza wskaźników ekonomicznych 38
2.4.1. Efektywność finansowa 38
2.4.2. Wypłacalność i płynność 39
2.4.3. Jakość aktywów 41
2.5. Formy zabezpieczenia kredytu 43

ROZDZIAŁ III.  ANALIZA PROCESU KREDYTOWANIA W BRE BANKU SA 51
3.1. Wniosek kredytowy 51
3.2. Badanie zdolności kredytowej 57
3.3. Decyzja kredytowa 62
3.4. Umowa kredytowa 65
3.5. Windykacja należności 71

WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 84
LITERATURA 86
SPIS TABEL I WYKRESÓW 88
ZAŁĄCZNIKI 89

image_pdf