Działalność Funduszy Emerytalnych na przykładzie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „Dom”

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii (kierunek Rachunkowość) Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 62 strony.

Wstęp

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku
1.2 Założenia nowego systemu emerytalnego
1.3 Filary nowego systemu
1.3.1. Pierwszy filar
1.3.2. Drugi filar
1.3.3. Trzeci filar
1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne

Rozdział II. Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „DOM”
2.1 Powstanie PTE „DOM”
2.2 Statut PTE „DOM”
2.3 Zasady działania PTE „DOM”

Rozdział III. Analiza działalności finansowej finansowego PTE „DOM”
3.1. Pojęcie wyniku finansowego
3.2. Analiza działań finansowych PTE „DOM”
3.3. Wynik finansowy PTE „DOM”

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf