Działalność charytatywna Caritas Polska na przykładzie Diecezji Warszawsko-Praskiej

ta praca magisterska ma 83 strony i 41 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy prawne działalności Caritas Polska 8
1.1. Ustawowe podstawy działalności Caritas Polska 8
1.2. Podstawowe założenia statutowe 23
1.3. Dotychczasowa pomoc niesiona przez Caritas 27
1.4. Strategia rozwoju Caritas w Polsce na kolejne lata 28

Rozdział II. Charakterystyka stowarzyszenia Caritas Polska 30
2.1. Tradycja działalności Caritas Polska 30
2.2. Struktura organizacyjna Caritas Polska 32
2.3. Kierunki działalności współczesnej Caritas Polska 33
2.4. Finansowanie współczesnej Caritas Polska 40

Rozdział III. Caritas Polska oddział Diecezji Warszawsko-Praskiej 46
3.1. Historia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 46
3.2. Charakterystyka i cele Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 63
3.3. Struktury organizacyjne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 65
3.4. Środki materialne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 67

Rozdział IV. Działalność charytatywna Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 68
4.1. Działalność charytatywna Diecezji 68
4.2. Działalność charytatywno – opiekuńcza Diecezji 68
4.3. Placówki terytorialne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 69
4.4. Inicjatywy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 71

Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis fotografii 80
Spis rysunków 81
Załącznik 82

image_pdf