Dystrybucja produktów na przykładzie firmy McCain Poland Sp. z o.o.

PRACA LICENCJACKA. WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I PRAWA W WARSZAWIE ROK 2002 OCENA 5

Wstęp 3

Rozdział I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 5

1. Definicja, pojęcie i funkcje dystrybucji 5
2. Rodzaje kanałów dystrybucji 7
3. Pośrednicy w kanałach dystrybucji 13
4. Logistyka jako istotny element dystrybucji 19

Rozdział II Charakterystyka firmy McCain Poland Sp. z o.o. 23

1. Historia i kierunki rozwoju firmy McCain Poland Sp. z o.o. 23
2. Oferta produktowa firmy McCain Poland Sp. z o.o. 26
3. Klienci i konkurencja firmy McCain Poland Sp. z o.o. 32

Rozdział III Koncepcja dystrybucji w firmie McCain Poland Sp. z o.o. 36

1. Organizacja kanałów dystrybucji 36
2. Logistyka w firmie McCain Poland Sp. z o.o. 42
3. Skuteczność kanałów dystrybucji 44

Bibliografia 48

Spis rysunków, tabel i wykresów 49

image_pdf