Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące podatku VAT

praca o objętości 62 stron z  60 pozycjami w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Historia Dyrektywy Unii Europejskiej
1.1. Ewolucja idei harmonizacji systemów podatkowych z wykorzystaniem Dyrektyw 4
1.2. Pojęcie harmonizacji oraz akty prawne służące jej realizacji 15
1.3. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej 17

Rozdział II.
Opis polskich regulacji podatku VAT
2.1. Podstawa prawna opodatkowania podatku VAT 21
2.3. Podmiot podatku 22
2.2. Przedmiot podatku 27
2.4. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku VAT 33

Rozdział III.
Dostosowywanie polskich regulacji do Dyrektyw
3.1. Ogólna charakterystyka zasad Dyrektywy I w sprawie podatku VAT 39
3.2. Dyrektywa VI w sprawie podatku VAT 41
3.2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania według VI Dyrektywy 41
3.2.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku według VI Dyrektywy 43
3.3. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku jako podstawa wspólnego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej 46
3.3.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania według Dyrektywy z dnia 28 listopada
2006 r. 46
3.3.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku według Dyrektywy z dnia 28 listopada 2006 r. 51

Zakończenie 55
Bibliografia 58

image_pdf