Drukarki komputerowe

Praca dyplomowa o objętości 52 stron, 24 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Standardowe i nowoczesne metody drukowania.
1.1. Metody drukowania.
1.1.1. Kolorowe drukarki laserowe
1.1.2. Inne formy drukowania – drukarki 3D
1.1.3. Drukarki do zastosowań specjalnych
1.2. Drukowanie a kopiowanie

Rozdział II. Rodzaje, budowa i działanie drukarek.
2.1. Rodzaje i parametry drukarek
2.1.1.Drukarki mozaikowe
2.1.2. Drukarki strumieniowe
2.1.3. Drukarki laserowe
2.1.4. Drukarki Elektroluminescencyjne (LED)
2.1.5. Drukarki rozetkowe
2.1.6. Drukarki termiczne
2.1.7. Drukarki elektrostatyczne
2.1.8. Drukarki wierszowe
2.2. Czcionki (fonty)
2.3. Grafika
2.4. Pamięć drukarek

Rozdział III. Analiza porównawcza drukarek komputerowych.
3.1. Ilościowa ocena jakości druku prezentowanych drukarek
3.2. Systemy polepszania jakości druku
3.3. Jakość form fleksodrukowych w technologii konwencjonalnej i nowoczesnej
3.4. Zestawienie porównawcze prezentowanych drukarek – wady i zalety

Posumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf