Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego

Praca licencjacka 45 stron
Akademia Ekonomiczna

Wstęp
Rozdział I. Gmina podstawową jednostka samorządu terytorialnego
1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny
1.2 Akty prawne regulujące funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego
1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego.

Rozdział II. Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin
2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin
2.2 Istota dotacji celowych – regulacje prawne
2.3 Warunki otrzymania dotacji celowych

Rozdział III. Dotacje celowe a samodzielność gmina
3.1 Kierunki realizacji samodzielności finansowej gmin
3.2 Wpływ dotacji celowych na stan finansów gminy

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia

image_pdf