Dostrzec reklamę niewidzialną. Reklama w filmach i audycjach telewizyjnych

Praca licencjacka.
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Wstęp

Rozdział 1
Główne zagadnienia i pojęcia marketingu
1.1. Współczesne znaczenie marketingu i jego pojęcie
1.2. Strategia marketingowa i elementy marketingu mix
1.3. System promocji i jego elementy
1.4. Reklama, funkcje i rodzaje
1.5. Środki reklamy

Rozdział 2
Techniki psychologiczne w reklamie
2.1. Dlaczego producenci reklam wpływają na podświadomość człowieka
2.2. Kariera reklamy podprogowej
2.3. Lęk przed manipulacją

Rozdział 3
3.1. Product placement, historia i próba definicji
3.2. Dobieranie filmów i wykorzystanie w promocji
3.3. Skuteczność odziaływania
3.4. Idole dziecięcej widowni w reklamach
3.5. Pozycja w budżecie i prawne aspekty product placement
3.6. Sponsoring filmów fabularnych

Rozdział 4
Reklama w promocji filmu
4.1. Public relations w promocji filmu
4.2. Reklama filmów w promocji produktów

Rozdział 5
Reklama w audycjach telewizyjnych
5.1. Sponsoring programów telewizyjnych
5.2. Product placement w serialach telewizyjnych
5.3. Product placement w „Wielkim Bracie”

Rozdział 6
Analiza product placement na przykładzie „Operacji Samum”, „Kiler-ów 2-óch” oraz „Poza światem”
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf