Doskonalenie poziomu jakości produkowanych wyrobów w przemyśle spożywczym

86 stron, 50 pozycji w bibliografii

Doskonalenie poziomu jakości produkowanych wyrobów w przemyśle spożywczym na przykładzie Agros Nova Łowicz

Wstęp 2

Rozdział 1. Ocena teoretyczna problemu 4
1.1 Geneza problemu 4
1.2 Zapewnienie jakości w przemyśle spożywczym 7
1.3. Dobra praktyka produkcyjna a wytwarzanie żywności 8
1.3.1. Istota dobrej praktyki produkcyjnej 8
1.3.2. Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej 9
1.3.3. Obszary funkcjonowania 10
1.3.4. Wdrażanie GMP wytyczne 10
1.3.5. Podstawowa dokumentacja systemu 12
1.4. System HACCP gwarantem produkcji bezpiecznej żywności 12
1.4.1. Historia HACCP 12
1.4.2. Istota systemu 13
1.4.3. Zasady systemu 14
1.4.4. Wdrażanie systemu HACCP 17
1.4.5. Audity systemu 18
1.5. Normy ISO  jako deklaracja jakości 19
1.5.1. Geneza norm ISO serii 9000 19
1.5.2. Charakterystyka norm serii ISO 9000 21
1.5.3. Dokumentacja i zapisy dotyczące jakości 29
1.6. System zapewnienia jakości; porównanie GMP, HACCP, i norm ISO 9000 31

Rozdział 2. Diagnoza stanu jakości wyrobów produkowanych przez Agros 35
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 35
2.1.1. Status formalno – prawny spółki 35
2.1.2. Cel działalności 38
2.1.3. Przedmiot działalności 39
2.1.4. Organizacja marketingu i sprzedaży 41
2.1.5. Oferta wyrobów spółki 44
2.2. Jakość w Agros Nova 49
2.2.1. Polityka jakości 49
2.2.2. Badanie stanu jakości 52
2.2.3. Jakość obsługi klienta 55
2.2.4. Podsumowanie 56

Rozdział 3. Koncepcja doskonalenia poziomu jakości w przemyśle spożywczym 58
3.1. Przesłanki wdrażania systemu zapewnienia jakości 58
3.2. Przykład wdrażania systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli dla wybranego procesu produkcyjnego 59
3.2.1. Uwarunkowania wdrażania 59
3.2.2. Wdrażanie systemu HACCP dla Agros Nova Łowicz 60
3.3. HACCP a jakość produktu 77

Podsumowanie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 85
Spis rysunków 86

image_pdf