Dogoterapia – historia, metody i efekty współpracy człowieka i psa

105 stron, 49 pozycji w bibliografii

WSTĘP 5

I. DOGOTERAPIA I JEJ ROLA WE WSPOMAGANIU ROZWOJU I REHABILITACJI JEDNOSTKI 7
1. Dogoterapia na świecie i w Polsce.Wyjaśnienie pojęć
2. Typy dogoterapii 13
3. Pies terapeuta: wskazania i przeciwwskazania do terapii; kryteria doboru; pies terapeutyczny a pies asystujący 16
4. Niepełnosprawność 20
5. Relacja człowiek- zwierzę 22

II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 24
1. Cel 24
2. Problem badawczy i hipoteza 24
3. Metoda i techniki badań 25
4. Teren badań 26

III. ZAKRES DZIAŁAŃ DOGOTERAPII (na podstawie analizy literatury przedmiotu) 29
1. Dogoterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo 29
2. Dogoterapia jako alternatywna metoda, wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 32
2.1. Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa 33
2.2. Psy wspomagające naukę czytania – metoda R.E.A.D. 38
3. „PET-ANIMALS” w szpitalach 39
4. Dogoterapia w terapii autyzmu 43
5. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dziecka z zespołem Downa 47
6. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci 51
6.1. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci 54
6.2. Dogoterapia w resocjalizacji młodzieży z ośrodków wychowawczych 56
6.3. Działalność Fundacji „Pies dla Stasia” w zakresie dogoterapii społecznej 57
7. Gry i zabawy z udziałem psa stosowane w terapii 61

IV. PREZENTACJA BADAŃ WŁASNYCH. Dziecko i pies w Fundacji „ Pies dla Stasia” 71
4.1. Charakterystyka szczegółowa dziecka 71
4.2. Rodzaj prowadzonej terapii 75
4.3. Osiągnięcia 77
4.4. Wnioski 79

BIBLIOGRAFIA 81
ANEKS 84
I. KWESTIONARIUSZ 85
II. ZDJĘCIA 92

image_pdf