Dogoterapia – historia, metody i efekty współpracy człowieka i psa

105 stron, 49 pozycji w bibliografii

WSTĘP 5

I. DOGOTERAPIA I JEJ ROLA WE WSPOMAGANIU ROZWOJU I REHABILITACJI JEDNOSTKI. 7
1.Dogoterapia na świecie i w Polsce.Wyjaśnienie pojęć
2.Typy dogoterapii 13
3.Pies terapeuta: wskazania i przeciwskazania do terapii; kryteria doboru; pies terapeutyczny a pies asystujący. 16
4.Niepełnosprawność 20
5.Relacja człowiek- zwierzę 22

II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 24
1. Cel. 24
2. Problem badawczy i hipoteza. 24
3. Metoda i techniki badań. 25
4.Teren badań. 26

III. ZAKRES DZIAŁAŃ DOGOTERAPII (na podstawie analizy literatury przedmiotu). 29
1.Dogoterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. 29
2. Dogoterapia jako alternatywna metoda, wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 32
2.1.Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa. 33
2.2 Psy wspomagające naukę czytania – metoda R.E.A.D. 38
3.„PET-ANIMALS” w szpitalach. 39
4.Dogoterapia w terapii autyzmu 43
5. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dziecka z zespołem Downa 47
6. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci. 51
6.1.Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. 54
6.2. Dogoterapia w resocjalizacji młodzieży z ośrodków wychowawczych 56
6.3. Działalność Fundacji „Pies dla Stasia” w zakresie dogoterapii społecznej. 57
7. Gry i zabawy z udziałem psa stosowane w terapii. 61

IV. PREZENTACJA BADAŃ WŁASNYCH. Dziecko i pies w Fundacji „ Pies dla Stasia” 71
4.1.Charakterystyka szczegółowa dziecka. 71
4.2.Rodzaj prowadzonej terapii. 75
4.3. Osiągnięcia. 77
4.4. Wnioski. 79

BIBLIOGRAFIA 81
ANEKS 84
I. KWESTIONARIUSZ. 85
II. ZDJĘCIA . 92

image_pdf