Dochody z gospodarowania nieruchomościami na wybranych przykładach

74 strony, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Nieruchomość jako przedmiot gospodarowania 4
1.1. Istota i cechy nieruchomości 4
1.2. Funkcje i rodzaje nieruchomości 10
1.3. Pojecie i cel gospodarowania nieruchomościami 17
1.4. Formy gospodarowania nieruchomościami 19

Rozdział II. Procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami 22
2.1. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami 22
2.2. Postępowanie w różnych formach gospodarowania nieruchomościami 26
2.3. Finansowanie gospodarowania nieruchomościami 31
2.4. Dokumentacja gospodarowania nieruchomościami 37

Rozdział III. Gospodarowanie nieruchomościami w Krakowie w latach 2005 – 2008 46
3.1 Wielkość i struktura zarządzania 46
3.2 Cel gospodarki nieruchomości 51
3.3 Koszty utrzymania 54
3.4 System finansowania gospodarowania nieruchomościami. 59

Rozdział IV. Ocena gospodarki nieruchomości w Krakowie w latach 66
4.1. Wielkość i struktura dochodów 2005 – 2008 66
4.2. Efekty gospodarowania nieruchomościami w latach 2005-2008 69

Zakończenie 72
Bibliografia 73

image_pdf