Długookresowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Praca licencjacka z roku 2001 obroniona na ocenę b.dobrą z Białegostoku.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

1.1. Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwo.
1.1.1. Źródła finansowania własnego.
1.1.2. Źródła finansowania obcego.
1.1.3. Mechanizm działania dźwigni finansowej.
1.2 Charakterystyka obcych źródeł pozyskiwania kapitału.
1.2.1. Formy długoterminowego finansowania obcego.
1.2.2. Formy krótkoterminowego finansowania obcego.
1.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
1.3.1. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.
1.3.2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ II Instrumenty rynku pieniężnego.

2.1. Finansowanie przedsiębiorstwa na rynku pieniężnym.
2.1.1. Pojęcie i funkcje rynku pieniężnego.
2.1.2. Papiery wartościowe rynku pieniężnego.
2.2. Kredytowe instrumenty rynku pieniężnego.
2.2.1. Krótkoterminowe kredyty bankowe.
2.2.2. Krótkoterminowe kredyty handlowe.
2.3. Rynek krótkoterminowych papierów komercyjnych.
2.3.1. Bony na polskim rynku pieniężnym.
2.3.2. Znaczenie krótkoterminowych papierów dłużnych.

ROZDZIAŁ III Instrumenty rynku kapitałowego.

3.1. finansowanie przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.
3.1.1. Istota rynku kapitałowego.
3.1.2. Cechy i rodzaje długoterminowych papierów wartościowych.
3.2. Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw.
3.2.1. Długoterminowe kredyty bankowe i instrumenty kredytopochodne.
3.2.2. Emisja papierów wartościowych.
3.2.3. Rodzaje długoterminowych papierów wartościowych.
3.3. Rynek długoterminowych papierów dłużnych.
3.3.1. Rynek obligacji w Polsce.
3.3.2. Obligacje przedsiębiorstw w Polsce

image_pdf