Dług publiczny

Licencjacka
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Rzeszowie

Wprowadzenie

Rozdział1
Państwowy dług publiczny

1.1. Istota długu publicznego
1.2.Rodzaje długu publicznego
1.3.Przyczyny powstawania długu publicznego
1.4.Pożyczka publiczna a podatek

Rozdział 2
Instrumenty zaciągania długu publicznego

2.1Bony skarbowe i obligacje
2.2 Dopuszczalne granice zadłużenia
2.3 Zarządzanie długiem publicznym

Rozdział 3
Polski dług publiczny w okresie transformacji

3.1 Zadłużenie budżetu w latach transformacji
3.2 Koszty obsługi długu publicznego
3.3 Kierunki zarządzania długiem publicznym w XXI wieku.

Zakończenie

Bibliografia

image_pdf