Diagnozowanie układu hamulcowego sterowanego powietrzem wraz z urządzeniami

Dyplomowa. Technikum Mechaniczne. Zakład Doskonalenia Zawodowego. Centrum Kształcenia w Koninie.

1. Zakres stosowania instalacji powietrznych w pojazdach
2. Wymagania eksploatacyjne
3. Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
3.1. Parametry dotyczące powietrznych układów przenoszących
1. Wartości ciśnień
2. Szczelność układu przenoszącego
3. Czas reakcji hamulców
3.2. Parametry charakteryzujące stan mechanizmów hamulcowych
3.3. Parametry oceny skuteczności działania układu
3.4. Parametry dotyczące zespołów powietrznych
4. Metody diagnozowania
4.1. Diagnozowanie wstępne
4.2. Badania układu metodami stacjonarnymi (stanowiskowe)
1. Badania diagnostyczne instalacji powietrznej
2. Badania zespołów powietrznych (po wymontowaniu z pojazdu)
3. Ocena skuteczności działania układu hamulcowego na podstawie wyników pomiaru sił hamowania
4.3. Metody trakcyjne oceny skuteczności działania hamulców
5. Urządzenia do diagnozowania układu
5.1. Przyrządy do diagnozowania wstępnego
5.2. Urządzenia do diagnozowania układu hamulcowego w warunkach stacjonarnych
5.2.1. Przyrządy do badania kompletnej instalacji powietrznej pojazdu
1. Manometryczne zestawy diagnostyczne (przenośne)
2. Przyrządy do badania czasu reakcji hamulców
3. Przyrządy do sprawdzania urządzeń przeciwblokujących
5.2.2. Uniwersalne stanowiska do badań diagnostycznych zespołów
1. Stanowisko do badań sprężarek
2. Uniwersalne stanowiska do badania zespołów powietrznych
5.2.3. Urządzenia do pomiaru siły hamowania
5.3 Przyrządy do badań drogowych skuteczności działania układu

image_pdf