Diagnoza wczesnych symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością

Trzy rozdziały, wstęp, podsumowanie, spisy, załączniki.

Wstęp 2
Rozdział I. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu 4
1.1. Zewnętrzne czynniki kryzysu w organizacji 4
1.2. Symptomy i typy kryzysów w przedsiębiorstwie 9
1.3. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce 21
1.4. Upadłość przedsiębiorstwa 23
Rozdział II. Wybrane modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw 28
2.1. Model Beavera 28
2.2. Model Altmana 31
2.3. Model Hadasik 36
2.4. Model Hołdy 39
2.5. Model Mączyńskiej 43
Rozdział III. Diagnoza i postępowanie upadłościowe wybranego przedsiębiorstwa handlowego Impex-Scrap & Recycling Sp. z o.o. 46
3.1. Historia i opis działalności przedsiębiorstwa 46
3.2. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa 52
3.3. Symptomy kłopotów finansowych przedsiębiorstwa oraz podejmowane próby restrukturyzacji 57
3.4. Wniosek o upadłość i decyzja sądu 67
3.5. Ocena konsekwencji upadłości badanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 68
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków 72
Spis tabel 76
Spis zdjęć 77

image_pdf