Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Praca z resocjalizacji z 2010 roku z Warszawy. Ma 68 stron, ponad 40 pozycji w bibliografii. Jako załącznik ankieta.

Spis treści wysyłamy na maila na zapytanie.

Resocjalizacja jest to swoista odmiana socjalizacji, czyli są to procesy przyswajania różnorodnych wzorów kulturowych i społecznych, wartości doświadczających i oddziałujących na człowieka w stopniu i zakresie wyznaczonym dynamiką, poziomem jego rozwoju oraz charakterem otoczenia, w którym tkwi człowiek.

image_pdf