Depozyty i ich rola w funkcjonowaniu banków np. Getin Banku

78 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

1. Depozyty i ich rola w funkcjonowaniu banków 4
1.1. Depozyty jako podstawowe źródło finansowania aktywów banku; rodzaje depozytów bankowych 4
1.2.  Depozyt jako generator kosztów i źródło ryzyka bankowego 15
1.2.1. Oprocentowanie depozytów, sposoby jego ustalania 16
1.2.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – znaczenie i koszt dla banku 17
1.2.3. Rezerwa obowiązkowa – rola i sposób stanowienia 19
1.2.4. Ryzyko bankowe związane z depozytami bankowymi 24

2. Krótka charakterystyka Getin Banku S.A. 25
2.1. Rys historyczny rozwoju banku 25
2.2. Dynamika rozwoju 31
2.3. Pozycja na rynku bankowym w Polsce 37
2.4. Klasyfikacje jakości kredytu i tworzenie rezerw 41
2.5. Windykacja należności 45

3. Oferta produktów depozytowych Getin Banku S.A. 54
3.1. Rachunki bieżące 54
3.2. Lokaty terminowe 57
3.3. Rachunki oszczędnościowe 63
3.4. Produkty strukturyzowane 64
3.5. Produkty bancassurance 69
3.6. Depozyty międzybankowe 72

Zakończenie 74
Bibliografia 76

image_pdf