Cyfrowy miernik do pomiaru pojemności kondensatorów

praca licencjacka z Katedry Elektroniki i automatyki WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA w Koszalinie.

WSTĘP 3
1. ISTOTA POMIARU 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Wzorce jednostek elektrycznych 6
2. KONDENSATORY 7
2.1. Ogólna charakterystyka kondensatorów 7
2.2. kondensator idealny a kondensator rzeczywisty 8
2.3. Parametry kondensatorów 13
2.4. klasyfikacja kondensatorów 15
2.4.1. Kondensatory stałe 16
2.4.2. Kondensatory zmienne 19
3. CHARAKTERYSTYKA METOD POMIARU POJEMNOŚCI 20
4. METODA STANÓW NIEUSTALONYCH 25
4.1. Pomiar pojemności kondensatorów metodami dyskretnymi 27
5. OPIS UKŁADU 29
5.1. Ogólna zasada działania miernika 29
5.2. Przerzutnik monostabilny 30
5.3. Układ całkujący 33
5.4. Przetwornik analogowo-cyfrowy ICL 7106 34
5.5. Instrukcja obsługi miernika 40
6. WYNIKI TESTOWANIA MIERNIKA 41
6.1. Skalowanie 41
6.2. testowanie 41
6.3. Wpływ temperatury na zmianę pojemności 42
PODSUMOWANIE 46
LITERATURA 47
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf