Controlling i audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa

71 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie i istota controllingu, klasyfikacja audytu wewnętrznego
1.1. Definicyjne ujęcie controllingu
1.2. Geneza i przegląd definicji audytu wewnętrznego
1.3. Klasyfikacja audytu wewnętrznego

Rozdział II
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
2.1. Funkcje i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
2.2. Związki controllingu z innymi obszarami informacyjnymi przedsiębiorstwa
2.3. Wprowadzanie controllingu w przedsiębiorstwie
2.4. Bariery wprowadzenia controllingu

Rozdział III.
Zakres zastosowań audytu wewnętrznego
3.1. Audyt wewnętrzny jako element corporate governance
3.2. Audyt wewnętrzny jako źródło monitoringu przedsiębiorstwa
3.3. Outsourcing audytu wewnętrznego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf