Choroby nerwowo – mięśniowe

Praca magisterska obroniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w roku 2001. Ma 62 strony.

1. Streszczenie

2. Cel pracy, pytania badawcze, hipotezy
2.1. Cel pracy
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy

3. Fizjologia i zaburzenia funkcji układu oddechowego
3.1. Rozwój układu oddechowego
3.2. Budowa układu oddechowego
3.2.1. Górne drogi oddechowe
3.2.2. Tchawica i drzewo oskrzelowe
3.2.3. Płuca
3.3. Mechanika oddychania
3.4. Typy zaburzeń funkcji układu oddechowego
3.4.1. Zaburzenia regulacji oddychania
3.4.2. Zaburzenia wentylacji płuc
3.4.3. Zaburzenia przepływu krwi przez naczynia włosowate do płuc
3.4.4. Zaburzenia dyfuzji gazów
3.4.5. Niewydolność oddechowa

4. Etiologia i patogeneza schorzeń
4.1. BMD
4.2. DMP
4.3. Wpływ DMP i BMD na czynność układu oddechowego

5. Materiał i metoda badań
5.1. Charakterystyka grupy
5.2. Metoda badań

6. Wyniki badań i ich omówienie

7. Dyskusja

8. Wnioski

9. Piśmiennictwo

Spis rycin i tabel

Aneks

image_pdf