Choroby i urazy w nurkowaniu

praca zaliczeniowa na stopień średni płetwonurkowania sierpień 2003

SPIS TREŚCI
I grupa: Skutki działania mechanicznego na ciało nurka………………………………4
1. Uraz ciśnieniowy płuc……………………………………………………………………….4
2. Uraz ciśnieniowy ucha………………………………………………………………………6
3. Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych………………………………………………7
4. Uraz ciśnieniowy twarzy……………………………………………………………………10
5. Uraz ciśnieniowy skóry……………………………………………………………………..11
6. Uraz ciśnieniowy przewodu pokarmowego…………………………………………11
7. Uraz ciśnieniowy zębów…………………………………………………………………….12
8. Wynurzenie nurka na powierzchnię wody…………………………………………..12
9. Zgniecenie nurka klasycznego…………………………………………………………..13
II grupa: Skutki oddziaływania gazów pod zwiększonym lub obniżonym ciśnieniem otaczającym … 14
1. Choroba ciśnieniowa…………………………………………………………………………16
2. Narkoza gazów obojętnych………………………………………………………………..24
3. Zespół neurologiczny wysokich ciśnień……………………………………………..27
4. Zatrucie dwutlenkiem węgla……………………………………………………………….28
5. Zatrucie tlenkiem węgla……………………………………………………………………..30
6. Zatrucie tlenem………………………………………………………………………………….32
7. Niedotlenienie……………………………………………………………………………………35
III grupa: Inne stany często występujące u nurkujących. ………………………………36
1. Przechłodzenie organizmu…………………………………………………………………36
2. Przegrzanie organizmu. ……………………………………………………………………39
3. Utonięcie. …………………………………………………………………………………………41
4. Infekcje u nurków. ……………………………………………………………………………..42
5. Urazy zadane przez zwierzęta morskie……………………………………………….43
Uwagi końcowe…………………………………………………………………………………………..43
Bibliografia…………………………………………………………………………………………………44

image_pdf