Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego w Banku Pekao S.A.

„Charakterystyka działalności kredytowej banku na przykładzie kredytu samochodowego” -jest to praca licencjacka,
– obroniona na piątkę na KUL Lublin = ZIM zaoczne:)
– praca liczy 74 str.

– cały tytuł pracy brzmi:
”Charakterystyka działalności kredytowej banku na przykładzie kredytu samochodowego w Banku Pekao S.A. ”

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU
1.1 Pojęcie i cechy kredytów
1.2 Funkcje kredytów
1.3 Klasyfikacja kredytów oraz ich charakterystyka
1.4 Wniosek kredytowy i jego elementy
1.5 Formy prawnego zabezpieczenia kredytu bankowego
1.6 Umowa kredytowa i jej elementy
ROZDZIAŁ II PREZENTACJA BANKU PEKAO S.A i JEGO
OFERTY KREDYTOWEJ
2.1 Charakterystyka Banku Pekao S.A.
2.2 Pozycja Banku na polskim rynku usług bankowych
2.3 Oferta kredytowa Banku
ROZDZIAŁ III KREDYT SAMOCHODOWY
W BANKU PEKAO S.A.
3.1 Najistotniejsze cechy kredytu samochodowego
3.2 Warunki udzielania kredytu przez Bank
3.3 Badanie zdolności kredytowej
3.4 Umowa kredytu samochodowego
3.5 Koszty kredytu samochodowego
3.6 Prolongata
3.7 Wcześniejsza spłata kredytu
3.8 Tryb postępowania w przypadku nieterminowej spłaty kredytu
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf