Charakterystyka działalności kredytowej banku na przykładzie kredytu hipotecznego Banku Millennium

80 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I: Działalność kredytowa banku..
1.1. Historia kredytów w Polsce.
1.2. Pojęcie i cechy kredytów.
1.3. Funkcje kredytów.
1.4. Klasyfikacja kredytów oraz ich klasyfikacja.
1.5. Wniosek kredytowy oraz jego elementy.
1.6. Formy prawnego zabezpieczenia kredytu bankowego.
1.7. Umowa kredytowa i jej elementy.

Rozdział II. Prezentacja banku Millennium i jego oferty kredytowej.
2.1. Charakterystyka Banku Millennium.
2.2. Prezentacja Banku.
2.3. Oferta produktowa (produkty kredytowe, produkty depozytowe).
2.4. Analiza i ocena oferty kredytowej w ostatnich dwóch latach w Banku Millennium.

Rozdział III. Kredyt hipoteczny w Banku Millennium.
3.1. Najistotniejsze cechy kredytu.
3.2. Warunki udzielania kredytu przez bank.
3.3. Analiza zdolności kredytowej.
3.3.1.Akceptowane źródła dochodów.
3.3.2.Nieakceptowane  źródła dochodów.
3.4. Zabezpieczenie kredytu.
3.4.1.Zabezpieczenie docelowe.
3.4.2.Hipoteka.
3.4.3.Cesja wierzytelności na zabezpieczenie.
3.4.4.Zabezpieczenie przejściowe.
3.4.5. Poręczyciel przystępujący do długu.
3.5. Proces wnioskowania i udzielania kredytu.
3.5.1.Weryfikacja wnioskodawcy.
3.5.2.Wniosek o udzielenia kredytu.
3.5.3.Weryfikacja kompletności wniosku.
3.5.4.Decyzja kredytowa.
3.5.5.Umowa kredytu.
3.5.6.Uruchomienie kredytu.
3.6. Koszty kredytu.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf