Cel i znaczenie analizy ścieków

Dyplomowa. ZSZ Koło 2001.

Wstęp
Część I. Problematyka ścieków
1.1. Czym są ścieki ?
1.2. Cel analizy ścieków
1.3. Ilość i podział
1.4. Wpływ ścieków na odbiorniki – zagrożenia wód naturalnych
1.5. Analiza ścieków
1.5.1. Rodzaje próbek
1.5.2. Naczynia i przyrządy do pobieranie próbek
1.5.3. Pobieranie próbek
1.5.4. Przechowywanie i utrwalanie próbek ścieków
1.5.5. Przygotowanie próbek do badań.: mineralizacja próbek ścieków
1.5.6. Nowoczesne przyrządy do pobierania próbek
1.6. Metody oceny jakości ścieków
1.7. Chemikalia przechodzące do ścieków z otoczenia
1.7.1. Cechy i zachowanie
1.7.2. Kumulowanie w organizmach żywych metali ciężkich i związków toksycznych znajdujących się w środowisku
1.7.3. Metodyka pomiarów toksyczności i rozkładu
Część II. Problematyka osadów ściekowych
2.1. Badanie osadów ściekowych
2.2. Pobieranie próbek osadów ściekowych
2.3. Badanie bakteriologiczne ścieków i osadów ściekowych
2.4. Badanie technologiczne ścieków przed oczyszczeniem
Część III. Oczyszczanie ścieków
3.1. Podstawy procesów oczyszczania ścieków
3.2. Oczyszczanie ścieków
3.2.1. Eliminacja rozpuszczonych substancji organicznych
3.2.2. Eliminacja azotu
3.2.3. Eliminacja fosforu
3.2.4. Eliminacja patogennych zarazków i pasożytów
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf