Budżet gminy na przykładzie gminy Strawczyn

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 45 stron.

Wstęp …………………………………………………………………………………………….3

I. ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA GMIN ……………………………… 4
1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego ………………………………………..5
1.2. Ustrojowa pozycja gminy i zadania gminy……………………………………….. 8
1.3. Władze gminy …………………………………………………………………………..10
1.4. Zarządzanie finansami w gminie …………………………………………………… 12

II. FINANSOWANIE ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY STRAWCZYN ……….. 15
2.1. Gmina Strawczyn jako obiekt badań – charakterystyka ……………………… 16
2.2. Projekt budżetu i jego uchwalenie w Gminie Strawczyn ……………………. 20
2.3. Finansowanie zadań własnych, zleconych i komunalnych …………………. 24
2.4. Wykonanie oraz kontrola wykonania budżetu ………………………………….. 26

III. ANALIZA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN  …. 30
3.1. Dochody budżetu gminy Strawczyn ………………………………………………… 31
3.2. Wydatki budżetu gminy Strawczyn …………………………………………………. 35
3.3. Inwestycje gminne ………………………………………………………………………37
3.4. Wykonanie budżetu gminy Strawczyn ………………… 39

Zakończenie ……………………………………………………………………………………42
Bibliografia ………………………………………………………………………………………43
Spis rysunków i tabel ………………………………………………………………………….45

image_pdf