Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa

INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Praca Dyplomowa Podyplomowego Studium Public Relations

WSTĘP.1

Rozdział I. OGÓLNE CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIEŃ PUBLIC RELATIONS.4

1.1 Pojęcie i istota public relations4
1.2 Wizerunek a tożsamość – różnice.6
1.3 Reputacja przedsiębiorstwa.9
1.4 Przedsiębiorstwo a identyfikacja z otoczeniem11
1.5 Etyka w public relations13

Rozdział II. REAKCJA NA KRYTYKĘ ORAZ KONFLIKTY ELEMENTEM BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY.15

2.1 Reakcja na krytykę.15
2.1.1 Rodzaje i Źródła krytyki.17
2.1.2 Formy i metody kwalifikacji krytyki.20
2.2 Pojecie konfliktu20
2.2.1 Rodzaje i typologia konfliktów.22
2.2.2 Pozytywna i negatywna rola konfliktu.26
2.2.3 Przyczyny konfliktów27
2.2.4 Sposoby rozwiązywania konfliktów30
2.3 Skuteczne rozwiązywanie problemów.32

Rozdział III. ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W
PRZEDSIĘBIORSTWIE35

3.1 Istota i Źródła kryzysu35
3.2 Public relations w sytuacji kryzysowej.37
3.3 Wybrane przykłady sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw.40
3.4 Plan sytuacji kryzysowej.45

ZAKOŃCZENIE48

BIBLIOGRAFIA.50

image_pdf