Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym

Licencjat WSAP Białystok

Wprowadzenie 3
Rozdział 1. Ewolucja przepisów o bójce i pobiciu 7
1.1. Bójka i pobicie w I Rzeczypospolitej 7
1.2. Regulacje prawne bójki i pobicia w czasach zaborów 8
1.3. Bójka i pobicie w kodeksie karnym z 1932 roku 11
1.4. Bójka i pobicie w kodeksie karnym z 1969 roku 12
Rozdział 2. Ustawowe znamiona przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu 14
2.1. Przedmiot i strona przedmiotowa bójki i pobicia 14
2.2. Podmiot i strona podmiotowa bójki i pobicia 20
2.3. Bójka w kontekście obrony koniecznej 22
Rozdział 3. Karalność sprawców bójek i pobić 29
3.1. Ustawowy wymiar kary 29
3.2. Sądowy wymiar kary 33
Zakończenie 40

image_pdf