Biznes planu restauracji Sushi

Typowy biznesplan. Ma 21 stron.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Forma organizacyjno-prawna – sp. jawna
3. Analiza SWOT
4. Analiza rynku
5. Analiza konkurencji
6. Strategia marketingu
7. Koszty uruchomienia
8. Koszty działalności

image_pdf