Bezrobocie w województwie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych

Praca magisterska, broniona na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wstęp. 1

Rozdział I Problemy bezrobocia na tle badania rynku pracy
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia. 3
1.2. Czynniki wywołujące bezrobocie na tle rynku pracy
w województwie łódzkim. 12
1.3. Skutki bezrobocia. 24

Rozdział II Materiał źródłowy i wybór narzędzi analizy

2.1. Wskaźniki – narzędzia analizy. 31

Rozdział III Analiza struktury bezrobotnych według cech demograficznych
i społecznych

3.1. Bezrobotni według płci. 34
3.2. Bezrobotni według wykształcenia. 39
3.3. Bezrobotni według wieku. 41

Rozdział IV Analiza dynamiki bezrobotnych według cech demograficznych
i społecznych. 44

3.1. Bezrobotni według płci. 48
3.2. Bezrobotni według wykształcenia. 56
3.3. Bezrobotni według wieku. 60

Rozdział V Formy i skutki przeciwdziałania bezrobociu w woj. łódzkim. 64

5.1 Działalność pośrednictwa pracy. 66
5.2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 69

Uwagi końcowe. 74

Literatura cytowana w pracy. 76

image_pdf