Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie

praca magisterska, Politechnika Częstochowska

WSTĘP

I. BEZROBOCIE, JEGO RODZAJE I SKUTKI
2.1. POJĘCIE ZJAWISKA BEZROBOCIA
2.2. RODZAJE BEZROBOCIA
2.3. PRZYCZYNY BEZROBOCIA
2.4. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI BEZROBOCIA

II. LOKALNY RYNEK PRACY I CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH
3.1. SPECYFIKA LOKALNEGO RYNKU PRACY
3.2. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA W POWIECIE MYSZKOWSKIM
3.3. STRUKTURA BEZROBOTNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE

III. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
4.1. CHARAKTERYSTYKA I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE
4.2. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
4.2.1. Pośrednictwo pracy
4.2.2. Poradnictwo zawodowe
4.2.3. Prace interwencyjne
4.2.4. Roboty publiczne
4.2.5. Pożyczki
4.2.5.1. Pożyczki szkoleniowe
4.2.5.2. Pożyczki dla niepełnosprawnych
4.2.6. Preferencyjne linie kredytowe
4.2.7. Zatrudnianie niepełnosprawnych
4.2.8. Szkolenia
4.2.9. Programy specjalne
4.2.10. Aktywizacja zawodowa absolwentów
4.2.10.1.Program „Junior”
4.4. INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ PUP

IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE W ZWALCZANIU BEZROBOCIA – WNIOSKI

image_pdf