Bezprzewodowe systemy sieci współpracujące z rozproszonymi przetwornikami pomiar

inżynierska Politechnika Białostocka

SPIS TREŚCI
str.

1. Wprowadzenie 4
2. Cel i zakres pracy 6
3. Podstawowe zagadnienia 7
3.1 Zalety sieci bezprzewodowych. 7
3.2 Standaryzacja systemów bezprzewodowych 9
3.2.1 Model OSI 10
3.3 Algorytmy routingu 12
3.4 Architektury sieciowe 14
3.4.1 Sieci rozproszone 14
3.4.2 Sieci scentralizowane 15
3.4.3 Systemy ze szczelinami 15
3.5 Stosowane topologie sieci 16
3.5.1 Połączenie punkt-punkt 16
3.5.2 Topologia sieci punkt – wielopunkt 17
3.5.3 Topologia rozsiewcza 17
3.5.4 Topologie komórkowe 18
3.5.5 Topologie mieszane 18
3.6 Podsumowanie 19
4. Bezprzewodowe systemy sieci 20
4.1 Informacje podstawowe 20
4.2 Standard IEEE 802.11 22
4.2.1 Bezpieczeństwo w sieci 26
4.3 Wi-Fi 31
4.3.1 Metody modulacji i dostępu 32
4.3.2 Kolizje 33
4.3.3 Inne specyfikacje standardu Wi-Fi 34
4.4 Bluetooth 37
4.4.1 Architektura Bluetooth 37
4.4.2 Łącza w paśmie podstawowym 39
4.4.3 Stosowane techniki modulacji 39
4.4.4 Struktura warstw transmisyjnych 40
4.4.5 Pakiety danych w Bluetooth 43
4.4.6 SDP i rekordy usług standardu Bluetooth 43
4.4.7 Bluetooth 2.0 44
4.4.8 Zastosowania technologii Bluetooth 45
4.5 ZigBee i IEEE802.15.4 47
4.5.1 Interfejs radiowy 50
4.5.2 Warstwa łącza danych 51
4.5.3 Bezpieczeństwo i niezawodność 53
4.6 Sieć Millennial Net 55
4.7 Wireless serial engine (WiSE) 62
4.8 System MICA 66
4.9 Podsumowanie 71
5. Koncepcja sieci sensorowej do pomiaru i rejestracji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych budynków wielorodzinnych. 72
5.1 Wstęp 72
5.2 Założenia koncepcyjne systemu radiowego 74
5.3 Pasma częstotliwości 75
5.4 Skalarna architektura sieci 75
5.5 Samokonfigurowalny protokół komunikacji 79
5.6 Lokalna inteligencja 85
5.7 Realizacja sprzętowa 86
5.8 Czujniki i kondycjonery 88
5.9 Problemy natury technicznej i organizacyjnej 91
5.10 Zastosowanie 92
5.11 Podsumowanie 93
6. Zakończenie 94
Spis rysunków 95
Literatura 96

image_pdf