Bezprzewodowe sieci LAN

Praca inżynierska, liczy 69 stron

1. Wprowadzenie
1.1 Cel pracy
1.2 Rozwój sieci komputerowych
1.3 Dlaczego sieć bezprzewodowa?
2. Media transmisyjne w sieciach bezprzewodowych
2.1 Charakterystyka fal radiowych i mikrofal
Propagacja fal radiowych
2.2 Charakterystyka światła laserowego i podczerwieni
3. Struktura systemu transmisyjnego
3.1 System transmisji radiowej
3.2 System transmisji optycznej
4. Problemy z dostępem do łącza w sieciach bezprzewodowych
4.1 Zjawisko odkrytej stacji
4.2 Zjawisko ukrytej stacji
4.3 Interferencje
4.4 Efekt przechwytywania
5. Protokoły dostępu do łącza
5.1 Protokół Aloha
5.2 Protokół s-Aloha
5.3 Protokół BTMA
5.4 Protokół CSMA/CA
5.5 Protokoły MACA i MACAW
5.6 Protokoły FAMA
5.7 Protokoły MSAP i BRAM
5.8 Protokoły BAPU
6. Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej
6.1 Systemy telefonii cyfrowej
6.1.1 Sieci komórkowe
Standard GSM
6.1.2 Telefonia bezprzewodowa
Standard DECT
6.2 Sieci rozległe
6.2.1 Sieci mobilne
6.2.2 Sieci dyspozytorskie i trankingowe
System TETRA
6.3 Sieci stacjonarne
System Packet Radio
6.4 Sieci lokalne
6.4.1 Standard 802.11
6.4.2 Standard HiPeRLAN
6.4.3 System IrDA
Architektura systemu IrDA
Protokół dostępu do łącza
6.4.4 Standard Bluetooth
7. Urządzenia w sieciach WLAN
8. Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych
9. Kalkulator zasięgów sieci bezprzewodowych
Literatura

image_pdf